Proiecte 2008-2013

♦ Construirea staţiei de epurare si tratare a apelor uzate, 2008- 2009

♦ Construirea reţelei de canalizare, 2008-2009

♦ Extinderea reţelei de apă potabilă

♦ Înlocuirea reţelei existente de apă potabila

♦ Introducerea reţelei de gaz metan + SRM, 2008-2009

♦ Modernizarea prin asfaltare a dumurilor, 2008-2009

♦ Modernizarea prin asfaltare a străzilor

♦ Construirea şi amenajarea trotuarelor 

♦ Amenajarea de alei pietonale

♦ Extinderea şi reabilitarea drumurilor de hotar/acces la proprietăţi agricole prin asfaltare

♦ Extinderea şi reabilitarea drumurilor de hotar/acces la proprietăţi agricole prin pietruire

♦ Extinderea şi reabilitarea drumurilor forestiere -262 D Anieşu Mare 1,4 km, 263 D Izvoru Mare 0,8 km, Mihăiasa 2,5 km, Bujdee 3,4 km  drumurile din pădurea din jud. Suceava - prin asfaltare şi pietruire

♦ Lărgirea şi extinderea podului peste Sălăuţa

♦ Construirea unui pod în locul punţii La Toma

♦ Reabilitarea şi consolidarea punţii La Bodescu

♦ Amenajarea canalelor de scurgere a apelor pluviale

♦ Realizarea unui studiu pentru stabilirea zonelor de dezvoltare a comunei (proprietăţi agricole, zona rezidenţială, spaţii verzi etc)

♦ Actualizarea PUG şi PUZ

♦ Extinderea reţelei de curent electric de joasă tensiune la casele din extravilanul localităţii, 2008-2009

♦ Viabilizarea (canalizare, apa, drum, curent electric si gaz) viitoarei zone destinate fermelor

♦ Regularizarea râului Sălăuţa în intravilan şi extravilan şi a Someşului Mare în extravilan

♦ Amenajarea foselor de colectare a purinului de către crescătorii de animale

♦ Împădurirea zonei Fatata

♦ Extinderea si renovarea căminului cultural

♦ Renovarea bibliotecii

♦ Construirea sălii de sport

♦ Amenajarea suprafeţei de joc a terenului de fotbal şi construirea de tribune

♦ Amenajarea unor zone de joacă pentru copii

♦ Amenajarea unor zone şi spaţii verzi

♦ Campanie de informare a populaţiei cu privire la fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi guvern pentru dezvoltarea afacerilor si fermelor

♦ Constituirea unor asociaţii/asocierea producatorilor agricoli şi întărirea asociaţiei existente

♦ Modernizarea fermelor existente şi mutarea acestora în zona special destinată acestora

♦ Curăţarea, amenajarea şi fertilizarea ecologică a păşunilor

♦ Construirea unei fabrici de prelucrare a laptelui

♦ Construirea unui abator

♦ Construirea unei fabrici de prelucrare şi tăbăcire a pieilor

♦ Construirea unei brutării

♦ Construirea unei firme de tricotaje

♦ Amenajarea unei zone pentru depozitarea materialelor de constructii

♦ Organizarea de cursuri de calificare şi specializare pentru fermieri

♦ Construirea unui centru de colectare şi prelucrare a ciupercilor şi a fructelor de pădure

♦ Amenajarea unui muzeu al satului cu puncte de vânzare a produselor de artizanat şi meşteşugăreşti

♦ Înfiinţarea unui birou de informare a cetăţenilor în cadrul primăriei

♦ Angajarea unui agent de dezvoltare locală