Hotarari 2016

 • 2017-01-03
  H nr.47 din 13.12.2016

  privind avizarea Documentatiei a Serviciului Public de Salubrizare

 • 2017-01-03
  H nr.46 din 13.12.2016

  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale pt. 2017

 • 2016-12-14
  H nr.45 din 13.12.2016

  privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2016

 • 2016-12-12
  H nr.44 din 08.12.2016

  privind nr. de utilizatori ai serviciului de salubrizare

 • 2016-12-05
  H nr.43 din 25.11.2016

  privind aprobarea serviciului de salubrizare

 • 2016-12-05
  H nr. 42 din 25.11.2016

  privind aprobarea executiei bugetare pe trim. III/2016

 • 2016-12-05
  H nr. 41 din 29.10.2016

  privind aprobarea executiei bugetare pe trim. I si II /2016

 • 2016-10-28
  H nr. 40 din 25.10.2016

  - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

 • 2016-10-28
  H nr. 39 din 25.10.2016

  - privind reglementarea circulatiei rutiere

 • 2016-10-28
  H nr. 38 din 25.10.2016

  - privind acordarea de premii la elevii cu rezultate deosebite 

 • 2016-09-02
  H nr. 37 din 01.09.2016

  privind incheierea Contractului de salubrizare

 • 2016-08-31
  H nr. 31 din 30.08.2016

  privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Comunele Bistritene"

 • 2016-08-31
  H nr. 35 din 30.08.2016

  privind desemnarea unui membru in Consiliul de administratie al Scolii generale "TIBERIU MORARIU" 

 • 2016-08-31
  H nr. 36 din 30.08.2016

  aprobarea rectificarii de buget

 • 2016-08-31
  H nr. 34 din 30.08.2016

  privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarii si Instalatiilor

 • 2016-08-31
  H nr. 33 din 30.08.2016

  privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali

 • 2016-08-31
  H nr. 32 din 30.08.2016

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Salva

 • 2016-08-31
  H nr. 31 din 30.08.2016

  Actul constitutiv al asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Comunele Bistritene"

 • 2016-08-31
  H nr. 30 din 20.07.2016

  Privind mandatarea reprezentantului Consiliului local - SALVA

 • 2016-07-07
  H nr.29/04.07.2016

  privind mandatarea reprzentantului Consiliului Local

 • 2016-07-07
  H nr.28/04.07.2016

  privind completarea HCL nr.23/22.06.2016

 • 2016-07-07
  H nr.27/04.07.2016

  privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ceuca George

 • 2016-06-29
  H nr.26/22.06.2016

  privind alegerea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Salva

 • 2016-06-29
  H nr.25/22.06.2016

  privind alegerea viceprimarului comunei Salva

 • 2016-06-29
  H nr.24/22.06.2016

  alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local

 • 2016-06-29
  H nr.23/22.06.2016

  privind constituirea Consiliului local al comunei Salva

 • 2016-06-29
  H nr.22/22.06.2016

  privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 5 iunie 2016,ce compun Consiliul local al comunei Salva

 • 2016-06-29
  Hotararea nr.21/22.06.2016

  privind alegerea Comisiei de validare

 • 2016-06-29
  Hotararea nr.20 din 20 mai 2016

  privind stabilirea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001

 • 2016-04-28
  H nr.3 /18.01.2016

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la proiectele derulate prin PNDL in local;itatea Salva

 • 2016-04-19
  H nr.19/07.04.2016

  privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Ienci George-Anchidim

 • 2016-04-19
  H nr.18/07.04.2016

  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Seviciului Public de salubriuzare in jud BN

 • 2016-04-19
  H nr.17/07.04.2016

  privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale

 • 2016-04-19
  H nr.16/07.04.2016

  privind aprobarea Planuilui de analiza si acoperire a riscului

 • 2016-04-19
  H nr.15/07.04.2016

  privind concesionarea prin licitatie publica a unor suprafete de pasuni alpine

 • 2016-04-19
  H nr.14/07.04.2016

  privind modificarea HCL nr.3/2014

 • 2016-04-19
  H nr.13/07.04.2016

  privind alegerea presedintelui de sedinta

 • 2016-04-19
  H nr.12/09.03.2016

  privind aprobarea ordinei de prioritate a proiectelor ce vor fi depuse spre finantare prin GAL

 • 2016-04-19
  H nr.11/09.03.2016

  privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2016

 • 2016-04-19
  H nr.10 /09.03.2016

  privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2015

 • 2016-04-19
  H nr.9 /09.03.2016

  privind respingerea plangerii administrative formulate de SC URBANA Bistrita

 • 2016-02-25
  H nr.8 /18.02.2016

  privind modificarea art.1 din HCL nr.22/2019 pentru aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne

 • 2016-02-01
  H nr.7 /01.02.2016

  privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

 • 2016-02-01
  H nr.6 /28.01.2016

  privind aprobarea structurii organizatorice si statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Salva

 • 2016-02-01
  H nr.5 /28.01.2016

  privind aderarea la parteneriatului Acordului de cooperare privind organizarea si exercitareaactivitatii de audit public intern

 • 2016-02-01
  H nr.4/28.01.2016

  privind valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in comuna Salva pe anul 2016

 • 2016-02-01
  H nr.2 /18.01.2016

  privind aprobarea organizarii retelei unitatii de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2016 -2017

 • 2016-02-01
  H nr.1 /07.01.2016

  privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul anului 2014 pentru acoperirea integrala a deficitului sectiunii de dezvoltare

 •