Hotărâri 2015

 • 2016-01-08
  H nr.45 din 29.12.2015

  privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2015

 • 2015-12-29
  H nr.44 din 16 decembrie 2015

  privind rectificarea de buget pe anul 2015

 • 2015-12-21
  H nr.43 din 10.12.2015

  privind implementarea proiectului "Realizare capela mortuara in localitatea Salva"

 • 2015-12-21
  H nr.42 din 10.12.2015

  privind aprobarea metodologiei pentru calculul preturilor de referinta a volumului anual de masa lemnoasa  recoltat din fondul forestier

 • 2015-12-21
  H nr.41 din 10.12.2015

  privind alegerea presedintelui de sedinta

 • 2015-12-07
  H nr.40/ 19 noiembrie 2015

  privind modificarea si completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public

 • 2015-12-07
  H-39/19 noiembrie 2015

  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016

 • 2015-12-07
  anexa la HCL nr.39/19.11.2015

  la impozite si taxe locale pe anul 2016

 • 2015-12-07
  H nr.38 din 19 noiembrie 2015 2015

  privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2015

 • 2015-12-07
  H nr.37 din 4 noiembrie 2015

  privind implementarea proiectului "Amenajare strazi II in comuna salva" si depunerii unei cereri de finantare pe Submasura  7.2 "Investitii in crearea  si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica"

 • 2015-12-07
  H nr.36 din 4 noiembrie 2015

  privind aprobarea proiectului " Amenajare strazi II in comuna Salva"

 • 2015-10-26
  H nr.35 din 22 octombrie 2015

  privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare in Salva pentru persoane fizice si juridice care nu au incheiat contracte cu operatorul de salubrizare

 • 2015-10-26
  H nr.34 din 22 octombrie 2015

  privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de salubrizare

 • 2015-10-26
  H nr.33 din 22 octombrie 2015

  privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei insusit prin HCL nr.18/1999

 • 2015-10-19
  H nr.32 din 7 octombrie 2015

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe anul 2015

 • 2015-10-19
  H nr.31 din 7 octombrie 2015

  privind alegerea presedintelui de sedinta

 • 2015-10-19
  H nr.30 din 16 septembrie 2015

  privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare maxima de 1.262.531 lei in conformitate cu prevederile OUG nr.2/2015

 • 2015-08-21
  H nr.29 din 13.08. 2015

  privind aprobarea participarii comunei Salva,judetul Bistrita-Nasaud la teritoriul LEADER constituit sub denumirea Asociatia Grupul de Actiune Locala "Tara Nasaudului"

 • 2015-08-21
  H nr.28 din 13.08.2015

  privind rectificarea de buget pe anul 2015

 • 2015-07-28
  H nr.27 din 24 iulie 2015

  privind alegerea presedintelui de sedinta

 • 2015-07-28
  H nr.26 din 24 iulie 2015

  privind aprobarea de modificari tehnice si bugetare pentru realizarea investitiei "Construire teren de sport si parc de joaca pentru copii din comuna Salva "

 • 2015-07-28
  H nr.25 din 24 iulie 2015

  privind acordul de principiu al Consiliului Judetean de asociere a Judetului Bistrita-Nasaud cu unele unitati administrativ-teritoriale din judet pentru infintarea unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara in vederea realizarii in comun a unor proiecte de dezvoltare si promovare a zonei turistice Valea Salautei

 • 2015-07-28
  H nr.24 din 24 iulie 2015

  privind aprobarea participarii comunei Salva ,judetul Bistrita-Nasaud la infintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Spitalul Orasenesc Nasaud"

 • 2015-07-28
  H nr.23 din 24 iulie 2015

  privind aprobarea de modificari tehnice si bugetare pentru realizarea investitiei "Modernizarea si extinderea infrastructurii forestiere in comuna Salva,judetul Bistrita-Nasaud" conform deciziei de santier nr.3/19.08.2014

 • 2015-07-28
  H nr.22 din 24 iulie 2015

  privind modificarea tarifelor practicate de Operatorul SC Vitalia Servicii pentru Mediu SA

 • 2015-07-28
  H nr.21 din 24 iulie 2015

  privind revocarea HCL nr.16/18.06.2015

 • 2015-06-23
  H nr.17 din 18 iunie 2015

  privind modificarea HCL nr.24/2014

 • 2015-06-23
  H nr.16 din 18 iunie 2015

  privind mandatarea primarului comunei Salva sa voteze in cadrul adunarii generale a ADI Deseuri BN modificarea tarifelor practicate de Operatorul SC Vitalia Service pentru Mediu SA

 • 2015-06-18
  H nr.20 din 18 iunie 2015

  privind modificarea HCL nr.3/2014

 • 2015-06-18
  H nr.19 din 18 iunie 2015

  privind prelungirea scrisorii de garantie

 • 2015-06-18
  H nr.18 din 18 iunie 2015

  privind aprobarea Planului de ocupare a fp pe anul 2015

 • 2015-06-08
  H nr.15 din 28 mai 2015

  privind completarea listei cu mijloacele fixe care se predau la AQUABIS 

 • 2015-06-08
  H nr.14 din 28 mai 2015

  privind completarea anexei 1 din HCL 13/30.04.2015

 • 2015-06-08
  H nr.13 din 30 aprilie 2015

  privind concesionarea prin licitatie a pasunilor alpine

 • 2015-06-08
  H nr.12 din 30 aprilie 2015

  privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2015

 • 2015-06-08
  H nr.11 din 30 aprilie 2015

  privind stabilirea Planului de actiuni si lucraride interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de Legea nr.416/2001

 • 2015-06-08
  H nr.9 din 19 martie 2015

  privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2015

 • 2015-06-08
  H nr.10 din 30 aprilie 2015

  privind alegerea presedintelui de sedinta

 • 2015-06-08
  H nr.8 din 19 martie 2015

  privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2014

 • 2015-02-24
  H nr.7 din 12.02.2015

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Salva pe anul 2015

 • 2015-02-24
  H nr.6 din 12.02.2015

  privind numirea doamnei Taranu Irma si a domnului Taranu Constantin-Stelian administratori la SC Teconmed Prodservcom SRL,persoane responsabile cu serviciul de dirigentie de santier la obiectivele de investitii ce se deruleaza la nivelul comunei Salva,jud.BN

 • 2015-02-24
  H nr.5 din 12.02.2015

  privind modificarea HCL nr.18/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Salva

 • 2015-02-24
  H nr.4 din 12.02.2015

  privind aprobarea de modificari tehnice si bugetare pentru realizarea investitiei "Modernizarea si extinderea infrastructurii forestiere in comuna Salva,jud.BN" conform Dispozitiei de santier nr.2/19.08.2014

 • 2015-02-24
  H nr.3 din 27.01.2015

  privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2015 a Consiliului Local Salva al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul BN

 • 2015-02-24
  H nr.2 din 27.01.2015

  privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Salva

 • 2015-02-24
  H nr.1 din 27.01.2015

  privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

 •