Hotărâri 2014

 • 2014-12-22
  H - nr.33 din 17.12.2014

  privind instituirea taxei speciale de salubrizare in comuna Salva pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiate contracte cu operatorul de salubrizare

 • 2014-12-22
  H-nr.32 din 17.12.2014

  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 datorate de persoanele fizice si juridice in loc.Salva

 • 2014-12-22
  H - nr.31 din 17.12.2014

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate ai proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in jud.BN

 • 2014-12-22
  H-nr.30 din 17.12.2014

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Salva pe anul 2014

 • 2014-12-22
  H-nr.29 din 17.12.2014

  privind aprobarea organizarii retelei unitatii de invatamant preuniversitar pentru anul scol;ar 2015 - 2016,in localitatea Salva,judetul BN

 • 2014-12-22
  H-nr.28 din 11.11.2014

  privind numirea doamnelor Taranu Irma si Bandici Rita persoane responsabile cu serviciul de dirigentie de sanrtier la obiectivul "Modernizarea si extinderea infrastructurii forestiere in comuna Salva,jud.BN"

 • 2014-12-22
  H - nr.27 din 11 noiembrie 2014

  privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie de la Fondul National de Garantare pentru IMM pentru realizarea investitiei "Modernizarea si extinderea infrastructurii forestiere in comuna Salva,jud.BN"

 • 2014-11-11
  H-nr.26 din 30.10.2014

  privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2014

 • 2014-11-11
  H-nr.25 din 30.10.2014

  privind solicitarea si contractarea unei scrisori de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii SA-IFN pentru realizarea investitiei "Reabilitare,modernizare si dotare imobil existent-infintare after school in comuna Salva"

 • 2014-11-11
  H-nr.23 din 30.10.2014

  privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local

 • 2014-11-11
  H-nr.24 din 30.10.2014

  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti proiectului "Reabilitare Scoala Gimnaziala Tiberiu Morariu Corp 2-P+2 Salva"

 • 2014-10-29
  H-nr.22 din 29.09.2014

  privind aprobarea Regulamentului pentru conditiile de autorizare si functionare a unitatilor comerciale si de prestari servicii si a diverselor activitati in comuna Salva

 • 2014-10-29
  H - nr.21 din 29.09. 2014

  privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2014

 • 2014-07-23
  H-nr.20 din 21.07.2014

  privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de Concesiune nr.187/17.02.2014

 • 2014-07-23
  H-nr.19 din 21.07.2014

  privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de Concesiune nr.187/17.02.2014

 • 2014-07-23
  H-nr.18 din 21.07.2014

  privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local

 • 2014-07-23
  H-nr.17 din 05.06.2014

  privind aprobarea Master Planului Judetean-varianta Martie 2014 si a Listei Prioritare de Investitii pentru sectorul de apa si apa uzata,propuse spre finantare din Fondurile de Coeziune,in faza II de prioritate,pentru perioada 2014-2020,in jud.BN

 • 2014-07-23
  H-nr.16 din 05.06.2014

  privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2014

 • 2014-07-23
  H-nr.15 din 08.05.2014

  privind modificarea HCL nr.13/05.04.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Amenajare strazi in localitatea Salva,Judetul Bistrita-Nasaud"

 • 2014-04-17
  H- nr.14 din 5 aprilie 2014

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe anul 2014

 • 2014-04-17
  H- nr.13 din 5 aprilie 2014

  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Amenajare strazi in comuna Salva,judetul Bistrita-nasaud"

 • 2014-04-17
  H- nr.12 din 27 martie 2014

  privind completarea HCL nr.3/2014 privind concesionarea prin licitatie publica a unor suprafete de pajisti apartinand domeniului public al comunei Salva

 • 2014-04-17
  H- nr.11 din 27 martie 2014

  privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2013

 • 2014-04-17
  H- nr.10 din 27 martie 2014

  privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local

 • 2014-04-17
  H- nr.9 din 28 februarie 2014

  privind numirea reprezentantului Consiliului Local Salva in Adunarea Generala la SC AQUABIS SC BN

 • 2014-04-17
  Hotararea nr.8 din 28 februarie 2014

  privind completarea HCL nr.3/2014 privind concesionarea prin licitatie publica a unor suprafete de pajisti apartinand domeniului public al comunei Salva

 • 2014-02-25
  H- nr.7 din 6 februarie 2014

  privind aprobarea de modificari de natura tehnica a Proiectului Tehnic fata de Studiul de fezabilitate,in conformitate cu legislatia in vigoare pentru realizarea investitiei"Modernizarea si extinderea infrastructurii forestiere in comuna Salva,judBN"

 • 2014-02-25
  H- nr.6 din 6 februarie 2014

  privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta

 • 2014-02-25
  H- nr.5 din 23 ianuarie 2014

  privind aprobarea structurii organizatorice si statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Salva

 • 2014-02-25
  H- nr.4 din 23 ianuarie 2014

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Salva pe anul 2014

 • 2014-02-25
  H- nr.3 din 23 ianuarie 2014

  privind concesionarea prin licitatie publica a unor suprafete de pajisti apartinand domeniului public al omunei Salva

 • 2014-02-05
  H- nr.2 din 23 ianuarie 2014

  privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Salva

 • 2014-02-05
  H- nr.1 din 23 ianuarie 2014

  privind aprobarea incredintarii mandatului special primarului sa voteze si sa semneze pe seama si in numele comunei Salva adoptarea hotararii privind aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2014 in cadrul ADI pt. Gestionarea Integrala a Deseurilor Municipale in Jud BN

 •