Oportunităţi de investiţii

Sectoare cu potenţial - există condiţii favorabile pentru a construi competenţe specifice şi pentru a asigura avantaje competitive în competiţia pe plan zonal: 

zootehnia, axată pe ferme de dimensiuni mici şi medii de bovine, ovine şi caprine

apicultura

prelucrarea si prepararea produselor agricole locale: carnea, laptele, lâna, pielea, mierea de albine, fructele şi ciupercile de pădure

artizanatul

prelucrarea finită a lemnului şi tâmplăria