Hotarari 2017

 • 2018-02-12
  H nr. 44 din 29.11.2017

  - privind aprobarea de masa lemnoasa

 • 2018-01-09
  H nr. 49 din 27.12.2017

  privind stabilirea indemnizatiilor pt. demnitari, salariilor de baza pt. functionarii publici si personalul contractual

 • 2018-01-09
  H nr. 48 din 27.12.2017

  privind aprobarea organizarii retelei unitatii de invatamant preuniversitar pt. 2018-2019

 • 2017-12-27
  H 46 din 08.12.2017

  privind stabilirea impozitelor si taxele locale

 • 2017-12-12
  H nr. 47 din 08.12.2017

  -privind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat (Serviciul Public de Salubrizare)

 • 2017-12-12
  H nr.45 din 08.12.2017

  - privind alegerea presedintalui de sedinta

 • 2017-11-28
  H nr. 43 din 10.11.2017

  -privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Salva

 • 2017-11-28
  H nr. 42 din 10.11.2017

  -privind modificarea HCL nr.34/30 august 2016

 • 2017-11-28
  H nr. 41 din 10.11.2017

  - privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului adit. nr.5 la Contractul de achizitie publica a serviciului de salubrizare

 • 2017-11-28
  H nr. 40 din 23.10.2017

  - privind aprobarea SF-ului si ind. tehnico-economici pt. obiectivul " Punti pietonale La Bodescu, La Clejuta si Pe Lunca

 • 2017-11-28
  H nr. 38 din 23.10.2017

  - privind aprobarea de principiu a schimbarii destinatiei imobilului in CF nr. 39, top 86,85/2 in suprafata de 512 mp

 • 2017-11-28
  H nr. 39 din 23.10.2017

  - privind isusirea modificarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Salva

 • 2017-11-28
  H nr.37 din 17.10.2017

  - privind acordul C.L. pt. majorarea capitalului social al SC AQUABIS SA, Bistrita

 • 2017-11-28
  H nr. 36 din 17.10.2017

  - privind aprobarea SF-ului si a ind.tehnico-economici pt. obiectivul "Extindere retea de alimentare cu apa potabila"

 • 2017-11-28
  H nr. 35 din 17.10.2017

  -privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarii de instalatii si a ind. tehnico-economici pt. obiectivul " Reparatii la dispensar uman

   

 • 2017-11-28
  H nr. 34 din 17.10.2017

  - privind insusirea modificarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Salva

 • 2017-11-28
  H nr. 33 din 26.09.2017

  - privind modificarea H.C.L nr.34/30 august 2016, pt. aprobarea ind. tehnico-economici pt. obiectivul "Modernizare pod"

 • 2017-11-28
  H nr. 32 din 26.09.2017

  - privind desemnarea unui membru in Consiliul de administratie al Scolii generale "Tiberiu Morariu"

 • 2017-11-28
  H nr. 31 din 26.09.2017

  - privind acceptarea donatiei facuta de Arhiepiscopia V. F. si Clujului, catre comuna Salva, reprezentand un teren arabil intravilan

 • 2017-09-06
  H nr. 30 din 29.08.2017

  privind acordarea conditiilor de incredere a Actului aditional nr.4 la Contr. de achizitie publica a serviciului de salubrizare

 • 2017-09-06
  H nr. 29 din 29.08.2017

  privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

 • 2017-09-06
  H nr. 28 din 25.07.2017

  privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalul contractual 

 • 2017-08-16
  H nr. 27 din 25.07.2017

  privind stabilirrea indemnizatiei maxim lunara a consilierilor  locali

 • 2017-08-16
  H nr. 26 din 25.07.2017

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Salva pe anul 2017

 • 2017-08-16
  H nr. 25 din 07.07.2017

  privind aprobarea criteriilor pt. acordarea unor ajutoare de urgenta

 • 2017-08-16
  H nr. 24 din 07.07.2017

  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pt. obiectivul "Modernizare cai de acces-Centru Civic Salva"

 • 2017-08-16
  H nr.23 din 07.07.2017

  privind implementarea proiectului "Modernizare cai de acces - Centru Civic Salva"

 • 2017-08-16
  H nr. 22 din 29.06.2017

  privind aprobalrea executiei bugetare la 31 Martie 2017

 • 2017-08-16
  H nr. 21 din 29.06.2017

  privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

 • 2017-05-22
  H nr. 20 din 22.05.2017

  privind acordarea incredintarii mandatului special, d-lui Onul Gheorghe

 • 2017-05-22
  H nr. 19 din 22.05.2017

  privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr. 3 la contractul de Achizitie Publica a serviciului de salubrizare

 • 2017-05-22
  H nr. 17 din 22.05.2017

  privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2016

 • 2017-05-02
  H nr. 16 din 28.04.2017

  privind aprobarea Programului de actiuni privind gospodarirea comunei Salva

 • 2017-05-02
  H nr. 15 din 27.03.2017

  privind aprobarea structurii organizatorice si statutul de functii ale aparatului de specialitate al Primariei

 • 2017-05-02
  H nr. 14 din 27.03.2017

  privind insusirea modificarii si complectarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public

 • 2017-05-02
  H nr. 13 din 27.03.2017

  privind aprobarea bugetului pe anul 2017

 • 2017-05-02
  H nr. 12 din 27.03.2017

  privind intabularea/inscrierea provizorie in Cartea funciara a imobil. C.F. NR.1 Rebrisoara, nr.top 1 si 2

 • 2017-05-02
  H nr. 11 din 27.03.2017

  privind revocarea H.C.L. nr. 39/25.10.2016, care reglementeaza circulatia rutiera pt. autovehiculele cu masa mai mare de 7 tone

 • 2017-05-02
  H nr. 10 din 07.03.2016

  privind aprobarea organizarii retelei unitatii de invatamant preuniversitar pentru anul 2017-2018

 • 2017-05-02
  H nr. 9 din 07.03.2017

  privind respingerea de catre A.D.I. pentru gestionarea integrata a deseurilor in Bistrita-Nasaud

 • 2017-03-03
  H nr. 8 din 28.02.2017

  privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr. 2 privind serviciile de salubrizare

 • 2017-03-03
  H nr.7 din 28.02.2017

  privind aprobarea intocmirii amenajanentului pastoral a comunei Salva

 • 2017-02-06
  H nr.6 din 27.01.2017

  - privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

 • 2017-02-06
  H nr. 5 din 27.01.2017

  -privind modificarea Hotararii nr.47/13.12.2016

 • 2017-02-06
  H nr. 4 din 27.01.2017

  - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

 • 2017-01-10
  H nr. 3 din 09.01.2017

  privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a com. Salva pe anul 2017

 • 2017-01-10
  H nr. 2 din 09.01.2017

  privind acordarea mandatului special d-lui Onul Gheorghe, in calitate de primar pt. exprimare de vot

   

 • 2017-01-10
  H nr. 1 din 09.01.2017

  privind aprobarea unei sume din anul 2015 pt. acoperirea integrala a dificitului de dezvoltare

 •