Hotarari 2017

 • 2017-03-03
  H nr. 8 din 28.02.2017

  privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr. 2 privind serviciile de salubrizare

 • 2017-03-03
  H nr.7 din 28.02.2017

  privind aprobarea intocmirii amenajanentului pastoral a comunei Salva

 • 2017-02-06
  H nr.6 din 27.01.2017

  - privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

 • 2017-02-06
  H nr. 5 din 27.01.2017

  -privind modificarea Hotararii nr.47/13.12.2016

 • 2017-02-06
  H nr. 4 din 27.01.2017

  - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

 • 2017-01-10
  H nr. 3 din 09.01.2017

  privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a com. Salva pe anul 2017

 • 2017-01-10
  H nr. 2 din 09.01.2017

  privind acordarea mandatului special d-lui Onul Gheorghe, in calitate de primar pt. exprimare de vot

   

 • 2017-01-10
  H nr. 1 din 09.01.2017

  privind aprobarea unei sume din anul 2015 pt. acoperirea integrala a dificitului de dezvoltare

 •