Descriere generală

Comuna Salva este situată în bazinul inferior al Văii Sălăuţa, în partea de nord-vest a judeţului. Este aşezată la o distanţă de 28 de km de reşedinţa de judeţ şi 4 km de oraşul Năsăud, cel mai apropiat centru urban.

Se găseşte la intersecţia a două drumuri, respectiv DN 17 C Năsăud-Romuli care face legătura cu judeţul Maramureş şi DN 17 D Năsăud-Beclean, drum care leagă oraşul Dej din judeţul Cluj cu localitatea Salva.

Comuna este un important nod de cale ferată, care asigură legătura cu localităţile Vişeu, Vatra Dornei şi Dej.

Din punct de vedere matematic Salva are latitudinea 47 grade 18 minute şi longitudinea 24 grade 22 minute.

 

Suprafața administrativ-teritorială a comunei este de 5034,90 ha din care 2099,90 ha păduri în extrateritoriul comunei (păduri grănicerești) situate în suprafața teritorială a altor comune după cum urmează:

 Măieru 1651 ha

 Sângeorz Bai 142,50 ha

 Dorna Candrenilor 306,40 ha

După deducerea acestora rezultă  o suprafață administrativ-teritorială de 2935 ha din care:

 Suprafață agricolă 1892,0 ha

 Suprafață neagricolă 1043,0 ha.

 

Din totalul suprafețelor agricole terenurile arabile totalizează 871ha, fânețe naturale 289 ha și livezi 12 ha, iar din suprafața neagricolă 593 ha reprezintă păduri și terenuri cu vegetație forestieră.

Suprafața totală ocupată de păduri și terenuri cu vegetație forestieră este de 2692,90 ha ceea ce reprezintă 53,50 % din suprafața totală a comunei și care asigură prin exploatarea și valorificarea masei lemnoase importante venituri la bugetul comunei.

 

Vecini: - la est: Oraşul Năsăud

             - la sud: comuna Nimigea

             - la nord-est: comuna Coşbuc

             - la nord-vest: comuna Zagra.

 

Populaţia

Populaţia comunei este de 2741 locuitori și este structurată după cum reiese din tabel:

Total populaţie

la nivel de localitate

Copii sub 6 ani Copii între 7 şi 14 ani Copii între 14 şi 18 ani Tineri între 19 şi 35 ani
2741 177 355 255 545
Persoane între 36 şi 45 ani Persoane peste 45 ani până la 65 ani Persoane peste 65 ani Total bărbaţi Total femei
397 400 612 1341 1400
 
Total populaţie activă (între 18 şi 65 ani) 1425
Total populaţie activă (între 18 şi 65 ani) calificată într-o meserie 342
Cât din populaţia activă este plecată la muncă în străinătate? 120
Total populaţie activă fără loc de muncă 78
din total câte femei fără loc de muncă? 40
din total câte persoane cu studii superioare? 15

 

Pentru persoanele calificate într-o meserie, care sunt calificările cele mai uzuale?

- operator mase plastice

- fierar betonist

- croitorie

- operator cablaje

- constructor

- tamplar

- meșter popular

Nivelul studiilor populaţiei active (între 18 şi 65 ani)
Studii primare Studii gimnaziale Studii liceale Studii superioare
137 960 1230 411