Adresa: str. Principală, nr. 154, 427255 Salva, jud. Bistrița Năsăud

Tel.: 0263-361202 Fax: 0263-361654 Email: primariasalva@yahoo.com

Istoricul localității

07 August 2018

Localitatea Salva este atestată documentar din anul 1245 alături de alte localităţi de pe văile Someşului şi Sălăuţei.

 

În trecut, localitatea făcea parte din districtul Rodnei care îngloba toate satele de pe cursul superior al Someşului Mare.

 

Începând din 1762 până în 1851, Valea Rodnei devine graniţa militară, ceea duce la militarizarea zonei şi la dezvoltarea transporturilor şi comunicaţiilor în zonă.