Adresa: str. Principală, nr. 154, 427255 Salva, jud. Bistrița Năsăud

Tel.: 0263-361202 Fax: 0263-361654 Email: primariasalva@yahoo.com

Economia

07 August 2018

Economia locală se caracterizează prin diversitate, fiind axată în special pe zootehnie, apicultură, artizanat, exploatarea şi prelucrarea lemnului, tâmplărie şi prelucrarea maselor plastice. În comuna există:

♦ 10 exploataţii agricole mixte  - bovine, ovine, albine

♦ 4 de persoane fizice autorizate (PFA) în domeniul prefabricatelor din beton şi mozaicului - 8 angajaţi

♦ 43 de asociaţii familiale (AF) din care 5 în domeniul tâmplăriei

♦ o societate comercială cu 30 de angajaţi care are ca obiect de activitate prelucrarea şi producerea de mase plastice

♦ un atelier specializat în producţia de mobilier şi tâmplărie (PFA)

♦ 2 service-uri auto – (5 angajaţi)

♦ 31 de PFA-uri în total

♦ 11 agenţi economici ce au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul

♦ 2 livezi de câte 1 ha fiecare

♦ 1 PFA specializată în apicultură

♦ o asociaţie de producători „Asociaţia Crescătorilor de Taurine”

 

Cele 31 de societăţi comerciale şi cele 43 de asociaţii familiale de pe raza comunei asigură 118 locuri de muncă. Din totalul populaţiei active se înregistrează 342 salariaţi din care 84 în sectorul bugetar şi 258 în sectorul privat. Aproape 200 dintre salariaţi fac zilnic naveta în oraşul Năsăud la diverse locuri de muncă.

 

Totuşi, principala ramură a economiei locale o reprezintă agricultura (şi în special agricultura de subsistenţa) unde îşi desfăşoară activitatea cea mai mare parte a populaţiei active şi care asigură mijloacele de existenţă şi veniturile acestei părţi a populaţiei. Comuna fiind amplasată în zona colinară a Văii Someşului Mare, relieful fiind reprezentat de coline înalte de până la 850 m, care se pretează foarte bine la creşterea animalelor, activitate care asigură cea mai mare parte a veniturilor populaţiei locale în condiţiile în care suprafaţă arabilă este redusă. Astfel, conform Registrului agricol în 2007 în comună erau înregistrate 665 capete bovine, 400 capete porcine, 3710  ovine, 400 capete caprine, 240 capete cabaline, 4800  păsări, 100 familii de albine.

 

Din totalul suprafeţelor agricole terenurile arabile totalizează 871ha, fâneţele naturale 289 ha, iar livezile 12 ha. Suprafaţa neagricolă este de 593 ha, fiind reprezentată de păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră. În ultimii ani, un număr de 70 de persoane au absolvit cursurile de calificare în culturi vegetale şi creşterea animalelor organizate de Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă şi au fost achiziţionate 10 tractoare agricole noi, 10 aparate de muls, o moară, 14 motocositoare. Piaţa de desfacere pentru produsele agricole este oraşul Năsăud aflat la numai 3 km de comună.