Adresa: str. Principală, nr. 154, 427255 Salva, jud. Bistrița Năsăud

Tel.: 0263-361202 Fax: 0263-361654 Email: primariasalva@yahoo.com

Analiza SWOT a localității

08 August 2018

Infrastructură – drumuri, comunicaţii, dotări edilitare, telecomunicaţii, utilităţi publice – şi mediu

Puncte tari

 DN 17 C si DN 17 D trec prin comună fiind într-o stare relativ bună

 Important nod de cale ferată 

 Drumuri comunale asfaltate (strada principală 1,2 km, str. Tănase Tudoran 1,52 km, str. Zăgrenilor, 0,75 km)

 Pod nou construit peste Sălăuţa pe DN 17

 Starea bună a podul peste Ideci

 Drumuri pietruite (str. Spre Mănăstire şi celelalte drumuri comunale)

 Rețea de apă potabilă pe str. principală, str. Tănase Tudoran (aprox. 7 km )

 Există studii de fezabilitate pentru introducerea reţelei de apă şi canalizare în toată comuna şi pentru staţie de epurare  a apei (proiect comun Năsăud, Salva şi alte comune de pe Someşul Mare), 

 Clădirea şcolii este nouă şi modernă

 Şcoala cu clasele V-VIII a fost modernizată, fiind introdusă şi încălzirea centrală

 Clădirea primăriei este reabilitată

 Clădirea dispensarului uman este modernizată si reabilitată

 Clădirea nouă a dispensarului veterninar

 Cladirea gării  a fost modernizată

 Construcţiile noi de la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii

 Clădirea nouă a bisericii greco-catolice

 Existenţa unui grup social la cămin, a unei bucătării, a 2 şi a unei mansarde

 Staţii de autobuz amenajate

 Iluminat public pe toate strazile, ulittile din comuna

 Electrificare totală a localitaţii

 Existenta  a patru  Studii de Fezabilitate ;

 Reţea deTV prin cablu – firma locală Ideovet

 Reţea de Internet (30% din gospodării sunt conectate la Internet 30%)

 Reţea de telefonie fixă (95% din gospodării sunt conectate la această reţea)

 Reţele de telefonie mobilă cu semnal bun - Orange, Vodafone, Cosmote.

 Teren de fotbal dotat cu grup social modernizat şi vestiare modernizate la standarde

 Clădirea nouă a sediului brigazii silvice a Ocoliului Silvic,  dotată cu mansardă, grup social, bucătărie etc)

 Cursul Sălăuţei este regularizat şi consolidat în dreptul şcolii 

 Asociaţia PROSOMEŞ

 Suprafeţe împădurite 350 km (doar în comună) 

 Existenţa foselor septice

 Contract cu SC GCL pentru colectarea  deşeurilor

 30 % din gospodării au pubele de colectare a gunoiului

 Existenţa coşurilor de gunoi pe toate străzile comunei

 Existenţa studiului de fezabilitate pt. regularizarea Sălăuţei

Oportunităţi

 Regularizarea si consolidarea râului Sălăuţa (taluzare etc) şi a Someşului în toate comunele prin care trec aceste râuri (PROSOMES) 

♦ Construirea staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate în Salva – proiect comun pentru 10 localităţi şi canalizare 

 Fondurile europene pentru modernizarea drumurilor comunale, de hotar şi forestiere

 Modernizarea DN 17 C  care face legătura cu Maramureşul 

♦ Introducerea gazului 

♦ Noi furnizori de TV prin cablu şi de Internet (UPC şi RDS)

♦ Reabilitarea unor suprafeţe degradate şi neproductive prin împădurire şi reîmpădurire 

♦ Fondurile de mediu 

 PROSOMEŞ 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară

 Parteneriatele în domeniul proiectelor de mediu prin intermediul PROSOMEŞ

 

Mediul de afaceri

Puncte tari

 Forţa de munca tânără

 10 exploataţii agricole mixte  - bovine, ovine, albine

 Potenţial zootehnic şi apicol

 Potenţial hidrografic

 Forţa de muncă calificată în domeniul construcţiilor

 Utilaje agricole noi achiziţionate în ultimii 5 ani: 10 tractoare agricole noi, 10 aparate de muls, o moară, 14 motocositoare 

(achiziţionate şi datorită sprijinului guvernamental)

 Suprafeţe împădurite extinse: 350 ha pe teritoriul comunei şi alte sute de hectare pe teritoriul altor comune - Maieru – şi altor judeţe - Suceava

 Potenţial ridicat în domeniul artizanatului - şase agenţi economici în acest domeniu care au în total 20 de angajaţi

 4 persoane fizice autorizate (PFA) în domeniul prefabricatelor din beton şi mozaicului - 8 angajati

 5 asociaţii familiale (AF) în domeniul tâmplăriei

 O societate comercială cu 30 de angajaţi care are ca obiect de activitate prelucrarea  şi producerea de mase plastice 

 Atelier specializat în producţia de mobilier şi tâmplărie (PFA)

 2 service-uri auto – (5 angajaţi)

 31 de PFA-uri în total

 11 agenţi economici ce au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul

 2 livezi de câte 1 ha fiecare

 PFA în apicultura cu tradiţie şi experienţa – a participat la diferite cursuri şi concursuri internaţionale

 9 autovehicole peste 1,5 tone de transport marfă

 Comunitate cu tradiţie în fabricare ţuicii

 Asociaţia de producători „Asociaţia Crescătorilor de Taurine”

 70 de persoane au absolvit cursul de calificare „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale” organizat de Ag. Nat de Consultanţă Agricolă

 Cursul de agroturism care se află în derulare şi la care participă şi 3 persoane din Salva

 Flora bogată în plante medicinale

 Piaţa de desfacere apropiată (Năsăud)

Oportunităţi

 Parcul National Muntii Rodnei ca zona de atracţie a turiştilor în zonă

 Cursuri de specializare pentru forţa de muncă

 Fondurile FEADR

 Fonduri europene pentru IMM

 Fiscalitatea scăzută

 

Servicii sociale, educaţie, sănătate, sport, petrecerea timpului liber  

Puncte tari

 Rata scăzută a şomajului

 Nr. relativ scăzut (80 persoane) de asistaţi sociali

 Populaţie relativ tânără

 30 de familii din comuna au migrat la munca în Spania, Italia, Austria

 Lipsa conflictelor rasiale, etnice şi confesionale

 Ansamblul Folcloric Păunaşii Salvei renumit internaţional

 Orientarea tinerilor spre tradiţie şi păstrarea tradiţiei în comparaţie cu alte zone

 Renumita mănăstire Izvorul Tămăduirii

 Existenţa unor statui şi monumente: Statuia Tiberiu Morariu, mănăstirea

 Platoul Mocirla cu Troiţa lui Tănase  Tudoran, 

 Organizarea sărbătorii Fiilor satului

 Atelier artizanal (asociaţii familiale care fac articole de artizanat, clopul cu păun, costume populare)

 Schimburi de experienţă organizate în străinătate, reprezentarea zonei şi a României în străinătate – zonă cu un bogat bagaj tradiţional-cultural

 Echipa de fotbal Spicul Salva care se află în divizia C 

 Comunitate multiconfesională: ortodocşi, grecocatolici şi penticostali)

 Laboratoare IT în şcoala

 Atelier de prestări servicii în şcoală 

 Existenţa serviciului  social al Primăriei

 Existenţa cabinetelor medicale şi a farmaciilor

 Existenţa medicilor generalişti şi stomatologilor

 Existenţa unei şcoli gimnaziale şi a grădiniţei

 Starea bună a căminului cultural

Oportunităţi

 Promovarea echipei de fotbal în divizia B

 Schimburi de experienţă cu alte zone tradiţionale din ţară şi străinătate

 Reîntoarcerea familiilor care au migrat în străinătate

 Creşterea calităţii vieţii şi „păstrarea tinerilor în comună”

♦ Înfiinţarea unor ONG-uri locale

 Fonduri pentru dotari sociale

 Amenajarea unui centru de zi 

 Înfiinţarea unui centru public de asistenţă socială 

 

Cadrul Instituţional 

Puncte tari

 Colaborare bună între instituţii

 Personal calificat în primărie

 Transparenţa la nivel decizional

 Clădirea primăriei şi a şcolii a fost modernizate

 Dotare bună cu mijloace IT şi logistice, softuri

 Comuna include o singură localitate

 Cadre didactice calificate

Oportunităţi

 Cursuri de perfecţionare

 Parteneriatele public private

 Implicarea unor O.N.G.- uri