Licitaţie publică deschisă

ANUNŢ

 

Primăria comunei Salva cu sediul în Salva, str.Principală, nr.154 anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru vânzarea imobilului (teren extravilan CF nr. nr.70, al comunei Salva, nr.top.1042, în suprafaţă de 3600 mp ridul Bestoaca-Răstoaca), aparţinând domeniului privat al comunei Salva.

 

Preţul de pornire al licitaţiei este  de 1 euro/mp, fără TVA, conform raportului de evaluare, iar pasul de licitaţie este de 2% din preţul de pornire, plus TVA.

Cuantumul garanţiei de participare este de 360 E.

 

Licitaţia se va desfăşura în data de 19 februarie 2010, orele 10.00, la sediul Primăriei comunei Salva în sala de şedinţă a consiliului local.

 

Procurarea caietelor de sarcini se face până în data de 18.02.2010, orele

9.00 şi depunerea ofertelor de licitaţie se va face până la data de 18.02.2010,

orele 14.00, la sediul primăriei, primar Onul Gheorghe.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, la sediul primăriei prin primar Onul Gheorghe, tel: 0263/361202 sau 0744622538.

 

PRIMAR

ONUL GHEORGHE

Download fisier atasat: anunt licitatie.doc